DAR SERCA

mis

Pani Maria Budnicka, poprosiła uczestników pogrzebu swego męża, w zamian za kwiaty o ofiarę na nieznane jej stowarzyszenie zajmujące się pomocą w leczeniu dzieci chorych na nowotwory. Podczas pogrzebu została zebrana kwota 2500 zł.

Ruch nie jest beneficjentem przekazanych pieniędzy ani p. Maria nie jest nam znana.

Ruch prosi o kontakt telefoniczny p. Marię. Osoby, które znają p Marię proszone są o przekazanie tej informacji. Dziękujemy

Ten dyplom czeka na ciebie.

Ruch oczekuje na zgłoszenia osób, których postawa zasługuje na wyróżnienie. Zwłaszcza osób, których szlachetne działania nie zostały docenione przez władze publiczne.

Prowadzenie strony: Kr