KSIÊGA EMPATIIPAMIÊÆ

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA

£££

³³³

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA