KSIÊGA EMPATIIPAMIÊÆ

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA

OSTERMANN Alma

ur. 1871 in Grabnick, Kr. Lyck, Ostpr.
um. 1946 in Grabnick, Kr. Lyck, Ostpr.

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA