KSIĘGA EMPATIIPAMIĘĆ

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERĘ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
NADZIEJA

SAMSEL Edward Eugeniusz

Biskup Diedezji Ełckiej 16.11.2000-17.01.2003Urodzil się 02.01.1940 (zm.17-01-2003 r.) w Myszyńcu (diecezja łomżyńska). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, szkołę średnią w Szczytnie. W 1958 roku wstąpił do WSD w Łomży. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych dnia 23.05.1964 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczes­nego Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W latach 1964–1965 pracował jako wikariusz najpierw w parafii Kołaki Kościelne, później w parafii Poświętne. W 1965 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Pisma świętego na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1969 roku studia kontynuował na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz w Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie uzyskując stopień doktora nauk biblijnych. Po powrocie do kraju pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, pełniąc funkcję wykładowcy Pisma świętego, prefekta studiów, ojca duchownego oraz rektora. W 1982 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej. święcenia biskupie otrzymał dnia 30.05.1982 r. w katedrze łomżyńskiej z rąk ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. Jako biskup pomocniczy łomżyński pełnił różne obowiązki w strukturach tejże diecezji, a także Konferencji Episkopatu Polski. Był m.in. wikariuszem generalnym Biskupa Łomżyńskiego, członkiem Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa i Powołań Kapłańskich, delegatem Episkopatu ds. nowych ruchów Katolickich, asystentem Rady Ruchów Katolickich, członkiem Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa świeckich. W marcu 1992 roku został biskupem pomocniczym nowo­utworzonej diecezji ełckiej. W strukturach diecezjalnych diecezji ełckiej był wikariuszem generalnym, wykładowcą Pisma świętego w Seminarium Duchownym oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym, rektorem Instytutu Teologicznego, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, delegatem ds. II Synodu Plenarnego. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Posługę pasterską biskupa Edwarda Samsela cechowała także stała i wielka troska o odradzający się Kościół Chrystusowy za wschodnią granicą Polski. Jej wyrazem były nie tylko wizyty z posługą sakramentalną w licznych parafiach, ale także obowiązki profesora Pisma świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, które pełni nieprzerwanie od 1993 roku. Dnia 16.11.2000 r. Ojciec święty Jan Paweł II mianował Biskupa Edwarda Samsela Biskupem Ełckim. Ingres do ełckiej katedry odbył się 16.12.2000 r. Dnia 7.01.2003 r. w godznina przedpołudniowych Ksiądz Biskup doznał rozległego zawału serca. Został przewieziony do kliniki w Białymstoku, gdzie zmarł dnia 17.01.2003 o godz. 5.50 nad ranem. Ksiądz Biskup został pochowany w katedrez ełckiej, w tymczasowej krypcie Biskupów Ełckich dnia 19.01.2003 r. Jego zawołaniem Biskupim były słowa: SPES UNICA

(Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej Djecezji Ełckiej, fot. P. Życieński)

Sawicki Andrzej

(?-17.07.2008) wieloletni działacz NSZZ Solidarność. Założycieli w 1980 roku NSZZ Solidarność w Ełku, a także w Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie pracował. Wieloletni członek Zarządu Regionu Pojezierze i oddziału Zarządu Regionu w Ełku. Najdłużej internowany w stanie wojennym ełczanin. Więziony najpierw w Suwałkach, a następnie w Kwidzyniu. Po wyjściu na wolność kontynuował walkę z systemem komunistycznym w podziemiu, przez co często był przesłuchiwany i aresztowany. Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał status osoby pokrzywdzonej.W 1989 roku aktywnie brał udział w przygotowaniach do wyborów kontraktowych. W latach 90-tych zasiadał w Radzie Miasta.

SEIDEL

Radca p.o. burmistrza w Ełku w 1925 r.

STULLICH Tobiasz

odwołujących się do konkretnych melodii z kancjonału, podpisywał: "Stullich, wójt" "gospodarz Tobiasz Stullich ze Stacz na Mazurach" oraz - najczęściej i najdłużej - "Tobiasz Stullich, wójt i członek rady kościelnej w Staczach". W Staczach Tobiasz Stullich przyszedł na świat i tu mieszkał aż do śmierci. Tam był Tobiasz Stullich członkiem rady kościelnej. opublikował ponad 40 pieśni i poematów. ur. 20 lutego 1841 roku w Staczach w powiecie ełckim we wsi należącej do parafii ewangelickiej w Pisanicy. Ludowy poeta mazurski. [...] Jako poeta debiutował w 1884 w wyd. M. Gerssa; od 1886 wiele drukował w "Nowinach śląskich", a od 1906 współpracował z "Mazurem" szczycieńskim. Pisał liczne wiersze obyczajowe, relig., okolicznościowe, tłumaczył i przerabiał różne teksty z polskich wydawnictw ewang. dla Mazurów. Był jednym z pierwszych, obok M. Kajki, piewców przyrody mazurskiej." Jego rodzicami byli Andrzej Stullich i Regina z domu Czybulka. Tobiasz Stullich, który całe życie przeżył w rodzinnej wsi, był ożeniony z Charlottą Kieragga z pobliskiej wsi Stożne. Prowadził gospodarstwo w Staczach, a potem był także "wójtem i członkiem rady kościelnej". Zmarł 14 lipca 1908 roku w Staczach. Jego żona dożyła w tej wsi 80 lat i zmarła 8 kwietnia 1925 roku. Synem był Fryderyk Stullich, urodzony 21 marca 1875 r. w Staczach. Gdy ojciec zmarł, przejął rodzinne gospodarstwo i prowadził je do 1945 roku. Lecz gdy wschodnie okolice Mazur zostały włączone do województwa białostockiego, podobnie jak inni Mazurzy musiał opuścić rodzinną wieś. Nie opuścił jednak Mazur. Po wojnie zamieszkał w mazurskim Giżycku. Nikt nie wiedział, że jest synem mazurskiego poety, który pod koniec XIX wieku cieszył się pewną sławą. Zbyt odległe to były czasy. Fryderyk Stullich zmarł 17 czerwca 1958 roku w Giżycku. Po śmierci męża, wdowa po nim, Anna (ur. 20 stycznia 1882 w Stożnem), wyjechała wraz z innymi członkami rodziny do Niemiec i zmarła w Hamburgu 7 marca 1964 roku. Tobiasz Stullich jest poetą zapomnianym, podobnie jak wielu innych mazurskich poetów ludowych. Tobiasz Stullich opublikował w "Nowinach" ponad 15 wierszy. Erwin Kruk

SZCZEClŃSKI Antoni

(1920-1984)Dyrektor ZSZ CRS "SCh" w Ełku.

SZCZĘSNY Marian

(1942-14.12.2006)Ks. prałat dr Prałat honorowy Jego świątobliwości, Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, długoletni Ekonom Diecezji Ełckiej, wykładowca w WSD w Ełku, w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i WSFiZ w Ełku, pierwszy Dyrektor Diecezjalnego Kolegium Teologicznego w Ełku, Duszpasterz Ludzi Pracy i Bezrobotnych, długoletni Redaktor miesięcznika diecezjalnego Martyria, Redaktor Naczelny Ełckich Studiów Teologicznych i Dyrektor, Redaktor Diecezjalnego Radia św. Wojciech w Ełku.

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERĘ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
NADZIEJA