KSIÊGA EMPATIIPAMIÊÆ

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA

TAUBNER Max

Ostatni nauczyciel w roku szkolnym 1944/45 w szkole w Che³chach,

WYBIERZ PIERWSZĄ LITERÊ NAZWISKA
A B C D E F G H I J K L £ M N O P R S T U W Z ¯
NADZIEJA